โปรโมทร้านให้เป็นรู้จัก

สำหรับคนที่ทำธุรกิจกิจการร้านค้า สิ่งสำคัญที่ขาดไม่ได้เลยคือการประชาสัมพันธ์หรือโปรโมทสินค้าบริการหรือธุรกิจของเราให้เป็นที่รู้จักมาก...