วิธีการจองโรงแรมที่พักต่างประเทศ

วิธีการจองโรงแรมที่พักต่างประเทศ

สมัยก่อนเมื่ออินเตอร์เนทยังไม่มีความเร็วเท่าปัจจุบัน เวลาจะไปต่างประเทศทีนึงก็จะต้องพึ่งบริษัทเอเจนซี่ช่วยเรื่องการจองโรงแรมจองที่พักต่างประเทศ